stella nova

visiting Iben Frederiksen

41 ÅR
GRUNDLÆGGER AF A SEAT IN SIENA OG CMO I GREEN COLLECTIVE
@IBSENJOO

Trine: IBEN, DU LAVER SÅDAN NOGLE FINE SKAMLER. DEM ER JEG STOR FAN AF... MEN DET ER FORHOLDSVIS NYT AT DU HAR KASTET DIG UD I ET PROJEKT SOM SELVSTÆNDIG, EFTER MANGE ÅR SOM FASTANSAT... HVORFOR MON DET?

Iben: Jeg er nok sådan en iværksætter-type, der altid er fuld af nye ideer og dette har blandt andet resulteret i, at jeg ofte har forsøgt at lokke alle mine veninder ind i alle mulige (og umulige) projekter… Idéerne har som sådan været gode nok… Men måske har vi med nogle ting, bare været for tidligt ude og måske har vi heller ikke helt kunne løfte opgaven ressourcemæssigt. Tingene handler jo ofte også rigtig meget om erfaring og den rette timing… Den var der nu og eftersom jeg altid har været optaget af design, og det virkelig er noget mit hjerte brænder for, så var det naturligt for mig at kaste mig ud i projektet med A seat in Siena.

Trine: DET ER ET SJOVT NAVN... HVORFOR LIGE DET?

Iben: Oprindeligt er stolen designet i 1960 og lavet til en fisker, som havde brug for en lille enkel stol, der nemt skulle kunne flyttes rundt på hans båd.

Han skulle også kunne tage den med sig, på hans mange rejser rundt i verden. Det sidste sted han slog sig ned var i Siena og her forblev stolen, indtil den mange år senere kom til Danmark og vi relancerede den i et opdateret design i 2021 under navnet, A seat in Siena. 

Men skamlerne har også åbnet dørerne til nye spændende projekter. Efter sommerferien kaster jeg mig ud i et nyt projekt som co-founder og marketingsdirektør af en nystartet e-commerce platform, der hedder Green Collective. Det er en platform som markedsfører og sælger livsstil- og design produkter, alle med det til fælles, at der fra starten er tænkt bæredygtighed ind i produktionsmodellen. Alle produkter er så og sige født “sustain”. Vi er helt i opstartsfasen nu… Men vi har mange planer og ideer. Blandt andet har vi en drøm om, at kvinder skal udgøre over 50% af de ansatte. Det er måske ikke så politisk korrekt at sige dette… Men både min partner Katrine og jeg har arbejdet i meget mandsdominerede brancher, hvor det som kvinde ikke altid har været lige let at trænge igennem. Derfor har vi udviklet en stor forkærlighed for at skabe en arbejdsplads, hvor den feminine måde at tænke og handle på, får mere plads.

Trine: HVILKE UDFORDRINGER OPLEVER DU SOM KVINDE I ARBEJDSLIVET OG TROR DU DET ER KØNSRELATERET?

Iben: Vi står midt i en opbrudstid hvad angår køn og kønsopfattelser. Men jeg mærker, at jeg stadig selv har nogle forventninger til min egen rolle som kvinde, som i virkeligheden nok handler om min egen opdragelse og den tid, som jeg er rundet af, mere end af egentlig ydre påvirkning.

Trine: DET KAN JEG GODT GENKENDE... OG JEG TROR DU HAR HELT RET OG DU OPLEVER AT DET ER SVÆRT AT GØRE DIG FRI AF DETTE?

Iben: Ja, det kan være rigtig svært at gøre sig fri af disse forventninger og gøre op med de bånd man, som følge af dette, kommer til at pålægge sig selv. Der er, i min generation, nok stadig en smule skam forbundet med at være både stærk og 100% frigjort som kvinde. Jeg tænker, at det er et fælles ansvar, at gøre op med dette.

Trine: HVAD SKAL DER TIL FOR AT VI KOMMER VIDERE HER?

Iben: Italesættelse- og at vi bliver ved med igen og igen at belyse emnet - fra forskellige sider og med forskellige stemmer. Lige netop derfor er hele kønsdebatten også virkelig vigtig, for kun
gennem samtale, kan vi gøre op med nogle af de ting, der kan være svære at sige højt…

Trine: TROR DU DER ER FORSKEL PÅ KVINDER OG MÆND?

Iben: Fysisk ja, men mentalt er de oplevede forskelle måske mere båret af kultur og det fælles sprog, som vi er opvokset med og rundet af.

Trine: FORDI KVINDER SKAL VÆRE SØDE, BLØDE OG OMSORGSFULDE OG MÆND GERNE MÅ VÆRE HÅRDE OG BESLUTSOMME?

Iben: Ja, fordi det er socialt acceptabelt at mænd er beslutningsdygtige, samt tør træffe- og stå ved (de upopulære) beslutninger. Her er der virkelig stor forskel på hvordan man opfatter en kvinde, der på helt samme præmis træffer de samme beslutninger.

Trine: OG HER ER KVINDER MÅSKE OFTE KVINDER VÆRST?

Iben: Ja det er måske rigtigt, og det er måske fordi vi spejler os mere rent i vores eget køn og derfor er det nemmere og tydeligere for os at dømme andre kvinders adfærd.

Trine: OG MÅSKE OPFATTER MÆND SLET IKKE DE SAMME TING VED KVINDER, SOM VI SELV GØR?

Iben: Nej, det ligger i bund og grund nok mest i vores egen selvopfattelse og jeg tror, at hvis vi virkelig skal gøre noget ved det her, så skal vi kigge godt og grundigt på vores egen måde at være i verden på og på den måde, vi er rollemodeller for de kommende generationer.

I det lys giver hele kønsdebatten pludselig virkelig god mening… Den tvinger os til at sætte spørgsmålstegn ved præmissen og giver os derigennem mulighed for, kollektivt, at stille skarpt på at udviske vores præfabrikerede holdninger til os selv og til hinanden.

Trine: JA, VI HAR  ET STORT ANSVAR FOR AT GØRE OP MED DISSE TING VED AT VÆRE MINDRE OPTAGEDE AF HINANDENS, OG VORES EGNE, FORVENTNINGER TIL HVORDAN MAN BØR OPFØRE SIG… OG HELT SIKKERT SKAL VI VÆRE MEGET BEDRE TIL IKKE AT DØMME, HVERKEN ANDRE ELLER OS SELV SÅ HÅRDT SOM VI NOK OFTE GØR.

DET ER EN VIRKELIG SPÆNDENDE SNAK IBEN, SOM JO BØR FORTSÆTTE MEGET LÆNGERE, MEN LIGE NU VIL JEG SIGE DIG TAK FORDI DU ÅBNEDE OP FOR DEN… FOR SOM DU OGSÅ SAGDE… DET ER EMNER DER KAN VÆRE SVÆRE AT FORMULERE OG SÅ KRÆVER DET ET MOD AT SIGE NOGLE AF DISSE TING HØJT.

TAK FOR DIN TID IBEN OG FORDI DU HAVDE LYST TIL AT DELE DINE TANKER. 

Iben's favoritter