Risikovurdering & Kemisk test

Da vi producerer og samarbejder med leverandører i mange forskellige lande, er det vigtigt for os som virksomhed at foretage en risikovurdering baseret på land, produkt og kemikalier. Formålet med at foretage en risikovurdering er for os at tjekke og følge op på potentielle udfordringer i produktionsprocessen.

Baseret på vores risikovurderingsværktøj modtager leverandørerne/landet/produktet en samlet vurdering, som skal hjælpe os med at fokusere på de områder, der udgør en risiko for vores forretning, de involverede personer og miljøet. Vores risikovurderingsværktøj er blevet udviklet af en upartisk tredjepart: Sustaina Company, som du kan besøge her. 
Vi udfører regelmæssigt kemiske tests for at sikre, at de produkter, vi sender ud til vores kunder, overholder vores krav.

Hos STELLA NOVA har vi valgt at sætte strengere Kemiske Restriktioner end den europæiske lovgivning REACH. Dette har vi gjort ved at følge den Kemiske Restriktionsliste.

Når vi skaffer certificerede fibre, er dokumentation afgørende. Som en del af vores interne due diligence-procedure tjekker og validerer vi altid alle certificeringer & certifikater, vi modtager.

Due Diligence

Hos STELLA NOVA er due diligence en løbende, integreret proces designet til proaktivt at identificere og afbøde risici på tværs af alle vores operationer i de forskellige lande, vi opererer i. Denne omfattende tilgang dækker risici for miljøet og mennesker, og anerkender den flerfacetterede natur og varierende intensiteter af risici inden for vores industri og driftsregioner. Desuden understreger det skiftende landskab af regeringspolitikker nødvendigheden af et robust due diligence-rammeværk. 

Vores due diligence-politik gennemgår kvartalsvise vurderinger og opdateringer for at sikre overensstemmelse med regulativer, bedste praksisser og de skiftende behov hos vores interessenter. Denne tilgang understreger vores engagement i at forblive proaktive og lydhøre i stræben efter etiske forretningspraksisser hos STELLA NOVA.

Vores Leverandørpartnerskaber

Vi betragter vores leverandører som nogle af vores vigtigste og mest værdifulde partnere, som er lige så vigtige som det interne team hos STELLA NOVA. Det er vores leverandører der bringer STELLA NOVA’s kreativitet og visioner til live, i form af vores prøver og kollektioner. Dette er ikke noget vi tager for givet, og vi er ydmyge over for det faktum, at vores succes som brand, i høj grad er påvirket af vores leverandørers dygtige og professionelle sind og hænder. 
Nogle af vores leverandørrelationer har varet i over 20 år og går helt tilbage til STELLA NOVA’s grundlæggelse, hvilket viser vores dedikation til hinanden. Vi tillægger samarbejde stor værdi, dvs., vi afslutter ikke et partnerskab med en leverandør, hvis vi oplever problemer, men arbejder i stedet sammen med dem for at få problemerne løst.

Vores leverandører kommer i øjeblikket fra Peru, Bulgarien, Letland, Nordmakedonien, Tyrkiet, Kina og Indien. Hver leverandør besidder hver deres kernekompetencer, der muliggør skabelses af vores ”wardrobes”, der er fyldt med forskellige udtryk og detaljer. 

Stella Nova Politikker

Som en del af god forretningspraksis har STELLA NOVA en adfærdskodeks baseret på FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder, FN's Global Compact og OECD's Due Diligence Vejledning for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. 

FN's Global Compact indeholder 10 principper, der dækker områderne menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. De 10 principper i FN's Global Compact stammer fra FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen om miljø og udvikling, samt FN-konventionen mod korruption. 

Ud over vores adfærdskodeks har vi besluttet at tilføje følgende 5 politikker, som afspejler værdierne i vores virksomhed: